SpaceShake

In #AWSM by AdminLeave a Comment

Dette klippet er kun merkelig.
Jeg elsker tunnelbanen i London. Og det er hvorfor.
Alt kan hende.
Plutselig står du midt i en Space Shake- alt for å overleve!!

Sjekk ut!

FacebookTwitterGoogle+

Leave a Comment